bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia BHP Dąbrowa Górnicza (szkolenia wstępne i okresowe)


szkolenia bhp dąbrowa górnicza Pawłowski BHP ppoż.

Zapraszamy pracodawców oraz Państwa pracowników na realizowane przez naszą firmę szkolenia BHP. Usługa ta jest odpowiedzią na obowiązek, który wynika z zapisów Ustawy Kodeks pracy i mamy nadzieję, że dzięki nam, szkolenia bhp będą samą przyjemnością. Nasze szkolenia bhp staramy się realizować w taki sposób, aby ich formę oraz treść maksymalnie urozmaicić oraz zaangażować słuchaczy poprzez prowadzone w międzyczasie rozmowy. Ponadto korzystamy z rozwiązań audio-wizualnych oraz informatycznych, dzięki czemu uatrakcyjniamy szkolenia maksymalnie jak się to tylko da. I mamy nadzieję, że dzięki takiemu podejściu, samo szkolenie nie będzie traktowane jako przykry obowiązek.

Obowiązek realizowania szkoleń bhp wynika bezpośrednio z Ustawy Kodeks pracy, gdzie można odnaleźć informacje jak poniżej:[...]nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.[...] Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Co to oznacza?

Że pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za niezrealizowanie szkolenia bhp. Wiązać się to może z nałożeniem grzywny przez Państwową Inspekcję Pracy (w najlepszym przypadku), a w gorszej wersji może wiązać się z konsekwencjami, które będą bardziej dotkliwe dla pracodawcy.

Czy pracodawca musi również odbyć szkolenie BHP?

Odpowiedz jest jednoznaczna- tak. Od momentu, kiedy pracodawca staje się tym właściwym pracodawcą powinien mieć zrealizowane szkolenie bhp i w przypadku takiej konieczności również zapraszamy do nas. Warto pamiętać, że szkolenie bhp dla pracodawców również powinno być co jakiś czas ponawiane.

Czy szkolenie bhp ma wpływ na realne wskaźniki?

Tak. Znajomość oraz rozumienie zagrożeń ma ogromny wpływ na sposoby postępowania pracowników, stąd ważne jest, aby dostarczać im odpowiedniej jakości informacji oraz zapoznać z wymaganiami prawnymi. Gdyż nie tylko obowiązki bhp ciążą na pracodawcy.

Jakie szkolenia realizujemy?

  • szkolenia bhp wstępne i okresowe, dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; pracowników na stanowiskach robotniczych oraz adm.-biurowych i innych; służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także dla uczniów i praktykantów.

Pozostałe informacje o usłudze

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie, biorąc pod uwagę liczbę pracowników oraz rodzaj szkolenia bhp, które ma zostać zrealizowane.
UWAGA: szkolenia bhp powinny być realizowane na podstawie programów szkoleń, stąd w przypadku, kiedy Państwo nie posiadacie tego typu dokumentacji, zapraszamy również do kontaktu z nami.


Zobacz również inne nasze usługi bhp i przeciwpożarowe: