bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia BHP Mysłowice (szkolenia wstępne i okresowe)


szkolenia bhp Mysłowice Pawłowski BHP ppoż.

Usługę szkoleniową również realizujemy dla firm, których siedziba znajduje się w Dąbrowie Górniczej oraz w pobliskich miejscowościach. Zazwyczaj szkolenia bhp realizowane są w siedzibie Państwa firmy, ale również mogą się odbyć w siedzibie naszej firmy, w Sosnowcu.

Staramy się, aby organizowane przez nas szkolenia bhp były realizowane w sposób atrakcyjny, stąd staramy się angażować uczestników w trakcie jego przebiegu. Dlatego też korzystamy z rozwiązań audio-wizualnych, informatycznych oraz aktywnie staramy się zainteresować słuchaczy treścią szkolenia (dyskusje, pytania itp.).

Należy pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkoleń bhp dla pracowników, a sam wymóg dookreślony został w Kodeksie pracy. Poniżej prezentujemy fragment Ustawy:

[...]nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.[...] Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Co to oznacza?

Ze pracodawca jest zobowiązany do organizowania szkoleń bhp, natomiast sam pracownik zobligowany jest do uczestniczenia w tych szkoleniach. Ponadto dla pracodawcy brak prawidłowo zrealizowanego szkolenia bhp może przysporzyć dużych kłopotów, których ewentualne nałożenie grzywny przez Inspekcję Pracy może być najmniejszym problemem.

Czy pracodawca musi również odbyć szkolenie bhp?

Zdecydowanie tak. Pracodawca powinien także odbywać szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż to on kształtuje warunki pracy dla swoich pracowników. Więc niezmiernie ważne jest, aby pracodawca znał i rozumiał znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie szkolenia realizujemy?

  • szkolenia bhp wstępne i okresowe, dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; pracowników na stanowiskach robotniczych oraz adm.-biurowych i innych; służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także dla uczniów i praktykantów.

Pozostałe informacje o usłudze

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie, biorąc pod uwagę liczbę pracowników oraz rodzaj szkolenia bhp, które ma zostać zrealizowane.
UWAGA: szkolenia bhp powinny być realizowane na podstawie programów szkoleń, stąd w przypadku, kiedy Państwo nie posiadacie tego typu dokumentacji, zapraszamy również do kontaktu z nami.


Zobacz również inne nasze usługi bhp i przeciwpożarowe: