bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia BHP Będzin (szkolenia wstępne i okresowe)


szkolenia bhp Będzin sląskie Pawłowski BHP ppoż.

Zapraszamy Państwa na realizowane przez nas szkolenia bhp wstępne oraz okresowe. Usługa ta realizowana jest przede wszystkim w siedzibie Państwa firmy, aby ułatwić maksymalnie realizację dla Państwa usługi. Ponadto możliwe jest odbycie szkolenia bhp z wykorzystaniem platformy szkoleniowej (szkolenia bhp przez internet) oraz z wykorzystaniem wideokonferencji.

Czy pracownicy powinni odbyć szkolenie bhp?

Tak. Zgodnie z zapisami Ustawy Kodeks pracy, pracownicy powinni być przeszkoleni w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy (w przypadku nowozatrudnionych), a następnie szkolenia te w odpowiednich terminach powinny być ponawiane (szkolenia bhp okresowe).

Czy pracodawca powinien również odbyć szkolenie bhp?

Tak. Pracodawca również zobowiązany jest do zrealizowania szkoleń bhp dla osób kierujących pracownikami. Szkolenia te powinny być również ponawiane co pewien czas. Skąd wynika obowiązek szkolenia bhp pracowników?

Obowiązek ten wynika przede wszystkim z zapisów, które zawarte są w Ustawie Kodeks pracy; [...]nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.[...] Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Czy z braku szkolenia bhp mogą wynikać negatywne konsekwencje dla pracodawcy i pracownika?

Tak. Pracodawca ryzykuje nałożeniem grzywny przez np. Państwową Inspekcję Pracy oraz ewentualnie poważniejszymi konsekwencjami, które wynikają z Ustawy Kodeks cywilny. Stąd nie warto unikać tego obowiązku, tym bardziej, że nałożona przez PIP grzywna będzie w tym przypadku najmniej dotkliwa (oczywiście należy tutaj brać pod uwagę szereg okoliczności, ale pewne ryzyko jest).

Natomiast w przypadku pracowników?- nieznajomość wymagań przepisów i zasad bhp jest wbrew obowiązkom pracownika, które również wynikają z Ustawy Kodeks pracy. Ponadto pracownicy nie mogą nie przystąpić do szkolenia bhp, jeśli jest ono organizowane przez pracodawcę. Ponadto pracownicy częściej ulegają wypadkom tam gdzie brakuje znajomości wymagań bhp. I również należy zwrócić uwagę, że nie tylko pracodawca odpowiada za przestrzeganie wymagań bhp, ale wymóg ten również dotyczy pracownika. I sam pracownik także może zostać pociągnięty do pełnej odpowiedzialności.

Pozostałe informacje o usłudze

Cena usługi ustalana jest indywidualnie biorąc pod uwagę rodzaj szkolenia, formę realizacji oraz ilość uczestników szkolenia bhp.


Zobacz również inne nasze usługi bhp i przeciwpożarowe: