bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia BHP Ruda Śląska


szkolenia bhp Ruda Śląska Pawłowski BHP ppoż.

Dla firm, których siedziba znajduje się na terenie miasta Ruda Śląska oraz okolicznych miejscowości prowadzimy szkolenia bhp wstępne i okresowe. Nasze szkolenia realizujemy na podstawie opracowanych w naszej firmie programów szkoleń- ale również uwzględniamy specyfikę pracy danej firmy (np.: stosowane środki chemiczne, procesy pracy oraz stosowaną technologię).

Szkolenia bhp realizujemy w taki sposób, aby maksymalnie zaktywizować jego uczestników oraz stosujemy rozwiązania informatyczne i audiowizualne. Ponadto prowadzimy szkolenia również w formie wideokonferencji (z użyciem popularnych aplikacji, które zna niemal każdy). I mamy nadzieję, że rozwiązania te będą dla Państwa interesujące oraz wygodne.

Czy szkolenia bhp są obowiązkowe dla pracodawców i pracowników?

Odpowiedź brzmi jednoznacznie „tak”. Szkolenia bhp powinien realizować zarówno pracodawca oraz pracownicy. Szkolenia te powinny być okresowo ponawiane. Stąd aby ułatwić Państwu realizację tego obowiązku zapewniamy usługę szkoleń bhp wstępnych i okresowych dla pracodawców oraz wszystkich grup zawodowych.

Poniżej przedstawiamy zapisy, które można odnaleźć w Ustawie Kodeks pracy, które dotyczą pracowników:

[...]nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.[...] Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.Prowadzimy szkolenia:


  • szkolenia bhp wstępne i okresowe, dla: pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; pracowników na stanowiskach robotniczych oraz adm.-biurowych i innych; służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby, a także dla uczniów i praktykantów.

Ponadto warto pamiętać, że każde szkolenie bhp powinno być realizowane na podstawie opracowanych indywidualnie programów szkoleń bhp. Stąd jeśli Państwo nie posiadacie tego rodzaju firmowej dokumentacji, zachęcamy do jej indywidualnego opracowania i w tym celu zapraszamy do kontaktu z nami.Informacja nt. usługi szkoleniowej


Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę liczbę uczestników szkolenia. Usługa szkoleniowa realizowana jest w uzgodnionym wcześniej terminie. W przypadku pytań o ofertę serdecznie prosimy o informację nt. ilości uczestników oraz rodzaju wykonywanej pracy przez te osoby oraz dookreśleniu czy będzie to szkolenie wstępne lub okresowe. Pozwoli nam to na lepsze dopasowanie oferty do Państwa oczekiwań.Zobacz również inne nasze usługi bhp i przeciwpożarowe: