bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Obsługa bhp firm produkcyjnych


obsługa bhp firmy produkcyjne Pawłowski BHP ppoż.

Zakłady produkcyjne można spotkać niemal w każdym mieście. Podobnie jak w innych podmiotach gospodarczych, firmy produkcyjne również zobowiązane są do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Stąd oferujemy Państwu kompleksową obsługę bhp firm produkcyjnych. W zakres usługi wchodzi:  • szkolenia bhp wstępne oraz okresowe,
  • opracowanie kompletnej dokumentacji bhp oraz dokumentacji powypadkowej,
  • zapewnienie skutecznego nadzoru nad warunkami pracy,
  • doradztwo,
  • przygotowanie do kontroli oraz reprezentowanie firmy podczas kontroli PIP i PIS,
  • inne zadania ustalone z klientem oraz wymaganiami prawnymi.


Cena usługi:

Koszt usługi wyceniany jest indywidualnie stąd zapraszamy Państwa do kontaktu. UWAGA: usługa związana jest także z pełnieniem bezpośredniego nadzoru w firmie produkcyjnej w z góry ustalonych terminach oraz doraźnie, w zależności od potrzeb klienta.