bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa


Bezpieczeństwo i higiena pracy nie powinna być jednorazowym wykonaniem kompletu dokumentacji, ale powinna być ciągłym procesem, który przede wszystkim nakierowany jest na odpowiednią prewencje (profilaktykę). Dlatego świadczymy kompleksowe usługi bhp i przeciwpożarowe, pomagając pracodawcom w wypełnieniu obowiązków nałożonych przez Ustawodawcę.

Pracodawca, który nie spełnia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ryzykuje karą pieniężną zgodnie z Ustawą Kodeks pracy (do 30 tysięcy złotych) oraz konsekwencjami wynikającymi z innych aktów prawnych takich jak Kodeks cywilny oraz Kodeks karny. Mam nadzieję, że zgromadzone materiały, na niniejszej stronie pozwolą na uniknięcie negatywnych następstw.szkolenia bhp