bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie dokumentacji powypadkowej (opracowanie protokołu wypadku lub karty wypadku)


postepowanie powypadkowe Pawłowski BHP ppoż.

W przypadku, kiedy dojdzie do wypadku, pracodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wypadku w taki sposób, aby wykluczyć możliwość manipulowania tym miejscem lub przedmiotami oraz dostępu innych osób (pomijając pierwszą pomoc), jeśli do zdarzenia dojdzie w zakładzie pracy.

Ponadto pracodawca zobowiązany jest do powołania zespołu powypadkowego, którego celem nadrzędnym jest wyjaśnienie przyczyn i okoliczności wypadku oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji. Przepisy w sposób wyraźny wskazują jakie działania należy podjąć i jaki jest termin opracowania protokołu wypadku. W takich przypadkach jesteśmy do dyspozycji 24h na dobę. Ponadto z chęcią udzielimy wskazówek jak postępować dalej.

Prawidłowy protokół wypadku (lub karta wypadku) ma znaczenie nie tylko dla pracownika, ale również dla pracodawcy. Przede wszystkim dlatego, że odnotowane są tam zalecenia, które następnie należy zrealizować oraz wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane ze zdarzeniem. Z kolei dla pracownika może on być dokumentem, który skutecznie pozwala dochodzić odszkodowania od prywatnych firm ubezpieczeniowych lub/i ZUS.Informacje nt. usługi


Cena za usługę ustalana jest indywidualnie, w zależności od złożoności postępowania powypadkowego, kosztów poniesionych w związku z postępowaniem oraz innymi wytycznymi. W przypadku pytań o ofertę prosimy o informację nt. zdarzenia, co ułatwi nam przygotowanie odpowiedniej oferty.


Zobacz również inne nasze usługi: