bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Zapewnienie skutecznego nadzoru nad warunkami ochrony przeciwpożarowej (nadzór ppoż.)


Nadzór nad ochroną przeciwpożarową Pawłowski BHP ppoż.

W czasie wypełniania obowiązków związanych z zapewnieniem nadzoru bhp w Państwa firmie, z chęcią wskażemy również to co może zostać poprawione w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Jest ważne, aby prócz wymagań bhp, spełniać również wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, gdyż wymagania te, jako całość, pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa Państwa pracowników i innych osób.

Nadzór nad wymaganiami ppoż., związany jest z zapewnieniem systematycznych kontroli wyposażenia przeciwpożarowego zainstalowanego w Państwa firmie, doradztwie oraz kontrolach wewnętrznych (bieżących), na zakończenie których przekazujemy raport, w którym wyjaśniamy wszelkie istotne kwestie. Raport ten nie jest przekazywany podmiotom trzecim oraz jest wzbogacony o dokumentację fotograficzną, jeśli jest to niezbędne.Informacje o usłudze


Cena usługi ustalana jest indywidualnie. W przypadku pytań o ofertę, zapraszamy do przekazania informacji nt. zakresu planowanej kontroli wewnętrznej- pozwoli nam to na dopasowanie odpowiedniej oferty.


Zobacz również inne nasze usługi: