bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia pierwsza pomoc dla firm


dobór srodkow ochrony Pawłowski BHP ppoż.

Szkolenia z pierwszej pomocy kierowane są przede wszystkim dla pracowników Państwa firmy. Podczas szkoleń, omówione zostaną wszelkie niezbędne zagadnienia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia te organizujemy dla pracowników wyznaczonych zgodnie z Ustawą Kodeks pracy (osoby odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej) oraz dla pozostałych pracowników Państwa firmy. Zachęcamy także pracodawców do skorzystania z usługi (w szczególności w mniejszych podmiotach).

Szkolenie z pierwszej pomocy składa się z dwóch części (w podstawowym wariancie):


  • pierwszej; teoretycznej z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej, która umożliwia zdobycie wiedzy przez kursanta w dogodnym terminie (niezależnie od ram czasowych),
  • drugiej; praktycznej, podczas której osoby szkolone mają możliwość przećwiczenia sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas szkolenia stosujemy profesjonalne wyposażenie- fantom oraz defibrylator AED. Ponadto zapewniamy pozostałe niezbędne wyposażenie (bandaże, plastry, chusty itp.). Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej realizowane są w obrębie całego województwa dla większych i mniejszych podmiotów gospodarczych.Informacje nt. usługi


Cena usługi określana jest indywidualnie na podstawie liczby uczestników szkolenia. Stąd zapraszamy do kontaktu, w celu ustalenia kosztu usługi.


Zobacz również inne nasze usługi: