bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Obsługa bhp podmiotów medycznych/weterynaryjnych


obsługa bhp podmioty medyczne weterynajryjne Pawłowski BHP ppoż.

Ze względu na charakter świadczonych usług, podmioty medyczne/weterynaryjne narażone są przede wszystkim na oddziaływanie czynników biologicznych. Niemniej jednak nie bez znaczenia są tutaj stosowane środki chemiczne oraz czynniki fizyczne.

Oferujemy Państwu usługę związaną z kompleksową obsługą bhp dla podmiotów medycznych oraz weterynaryjnych. Większość usług realizujemy bezpośrednio u klienta (tj. szkolenia bhp, zapewnienie skutecznego nadzoru nad warunkami pracy). Pozostałe realizujemy bezpośrednio w naszym biurze (np.: sporządzenie niezbędnej dokumentacji).

Rozwiązanie takie pozwala na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez klienta, jednocześnie zapewniając, że świadczone usługi pozostaną na wysokim poziomie. W zakres obsługi bhp podmiotów medycznych wchodzi:

  • szkolenia bhp wstępne oraz okresowe,
  • opracowanie kompletnej dokumentacji bhp oraz dokumentacji powypadkowej,
  • zapewnienie skutecznego nadzoru nad warunkami pracy,
  • doradztwo,
  • przygotowanie do kontroli oraz reprezentowanie firmy podczas kontroli PIP i PIS,
  • inne zadania ustalone z klientem oraz wymaganiami prawnymi.


Cena usługi:

Koszt usługi wyceniany jest indywidualnie stąd zapraszamy Państwa do kontaktu. UWAGA: usługa związana jest także z pełnieniem bezpośredniego nadzoru w podmiocie medycznym/weterynaryjnym w z góry ustalonych terminach oraz doraźnie, w zależności od potrzeb klienta.