bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Obsługa bhp inwestycji budowlanych (nadzór bhp na budowach)


obsługa bhp inwestycji budowlanych Pawłowski BHP ppoż.

Oferujemy Państwu usługę związaną z zapewnieniem kompletnego nadzoru bhp na budowie. W zakres usługi wchodzi opracowanie niezbędnej dokumentacji bhp dla projektu budowlanego tj. (BIOZ, IBWR, instrukcji bhp i innej dokumentacji) oraz zapewnienie skutecznego nadzoru nad warunkami bhp podczas realizacji robót budowlanych.

Nasze doświadczenie zdobyliśmy na dużych projektach budowlanych (między innymi przy budowie bloków energetycznych dla elektrowni).

Budownictwo, podobnie jak górnictwo oraz rolnictwo należy do tych gałęzi gospodarki, w której statystycznie najczęściej dochodzi do wypadków. Stąd niezmiernie ważne jest, aby podejmować skuteczne działania profilaktyczne, których celem jest zmniejszenie ilości wypadków podczas robót.

Usługę tą kierujemy do firm, które realizują inwestycje budowlane przede wszystkim na terenie woj. Śląskiego oraz opolskiego, a w jej zakres wchodzi:

  • szkolenia bhp wstępne, okresowe dla pracowników oraz pracodawców, a także szkolenia wprowadzające na plac budowy,
  • opracowanie niezbędnej dokumentacji bhp w tym dokumentacji powypadkowej,
  • zapewnienie skutecznego nadzoru nad warunkami bhp,
  • doradztwo,
  • przygotowanie do kontroli oraz reprezentowanie firmy podczas kontroli PIP i PIS,
  • współpraca z wykonawcą, generalnym wykonawcą oraz innymi firmami w zakresie bhp,
  • inne zadania ustalone z klientem oraz wymaganiami prawnymi.


Cena usługi:

Koszt usługi wyceniany jest indywidualnie stąd zapraszamy Państwa do kontaktu. UWAGA: usługa związana jest także z pełnieniem bezpośredniego nadzoru podczas prowadzonych robót w z góry ustalonych terminach oraz doraźnie, w zależności od potrzeb klienta.


Poniżej przedstawiamy mapkę prezentującą zakończone przez naszą firmę projekty krajowe:

Elektrownia w Będzinie (remont kotła na paliwo stałe)- prace, nad którymi trzymaliśmy pieczę obejmowały prace remontowe kotła na paliwo stałe (naprawa wymurówki wewnątrz kotła). Zakres prowadzonych prac; kucie, przygotowanie mieszanki ceramicznej, prace na rusztowaniach, transport bliski itp. Naszym zadaniem było opracowanie kompletnej dokumentacji bhp oraz przeciwpożarowej, zapewnienie niezbędnych szkoleń oraz wspomaganie kierownictwa firmy w zakresie zapewnienia skutecznego nadzoru nad bezpiecznymi warunkami pracy. Projekt nie zakończył się żadnym wypadkiem.

Elektrownia w Bogatyni (budowa nowego bloku energetycznego)- podczas tego projektu, naszymi usługami wspieraliśmy firmę zajmującą się układaniem tras kablowych oraz układaniem przewodów sterowniczych i zasilających tutejszej elektrowni. Nasze zadania związane były przede wszystkim z zapewnieniem skutecznego nadzoru nad bezpiecznymi warunkami pracy (zgodnie z obowiązującą dokumentacją IBWR oraz BIOZ). Ponadto reprezentowaliśmy firmę przed wykonawcą oraz generalnym wykonawcą oraz przygotowaliśmy niezbędną dokumentację BHP wraz z zapoznaniem pracowników z niezbędnymi wymaganiami. W czasie projektu nie doszło do wypadku.

Przebudowa drogi w Sosnowcu- zakres prac obejmował zrealizowanie modernizacji drogi (chodniki, nawierzchnia, instalacje znajdujące się pod drogą). Nasze główne zadanie polegało na dokonaniu kontroli warunków pracy w miejscu wykonywania robót. Zadanie zakończone było sporządzeniem szczegółowego raportu i przedstawieniu go zleceniodawcy.Poniżej przedstawiamy mapkę prezentującą zakończone/realizowane przez naszą firmę (lub pracowników, którzy na podstawie umowy o pracę wykonywali zadania służby bhp i są z nami związani) projekty zagraniczne:

Remont rafinerii w Rotterdamie (Europort)- Igor Pawłowski, podjął się współpracy na podstawie umowy o pracę z jedną z większych firm zajmujących się remontami rafinerii na polskim rynku. Zakres wykonywanych czynności obejmuje wykonanie czynności nadzoru nad realizowanymi pracami. Z całą pewnością wśród najważniejszych zagrożeń występujących podczas prowadzonych robót można zaliczyć fluorowodór, chlorowodór, benzen, toluen oraz zagrożenie pożarem i wybuchem.