bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia przeciwpożarowe Sosnowiec (ppoż.)


szkolenia przeciwpozarowe Sosnowiec Pawłowski BHP ppoż.

Szkolenie to kierowane jest dla pracowników zatrudnionych w Państwa firmie, a w szczególności dla pracowników wyznaczonych do działań związanych z zwalczaniem pożarów oraz ewakuacją zgodnie z Ustawą Kodeks pracy. Szkolenia odbywają się w formie instruktażu (osobiście) lub z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych na naszej platformie szkoleniowej (e-learning, w części teoretycznej).

Przypominamy, że część praktyczna zawsze realizowana jest osobiście, z wykorzystaniem przeciwpożarowego wyposażenia (w celu nabycia umiejętności posługiwania się tym sprzętem). Posiadamy własny sprzęt, który zapewniamy w cenie szkolenia (gaśnice). Ceny szkolenia ppoż. ustalamy indywidualnie, na podstawie ilości osób odbywających szkolenie oraz stawianymi wymaganiami.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 908) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając właściwą ochronę przeciwpożarową jest obowiązany do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

UWAGA: jeśli posiadają Państwo Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, szkolenia przeciwpożarowe zawsze powinny odpowiadać wymaganiom wskazanym w tej instrukcji. Dlatego, przed przystąpieniem do szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego zawsze prosimy o jej udostępnienie, jeśli nie była ona opracowana przez naszą firmę.

Informacje o usłudze


Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość szkolonych osób. Stąd prosimy o dookreślenie liczby uczestników szkolenia, a także wskazanie, czy szkolenie przeciwpożarowe ma się odbyć z wykorzystaniem naszej platformy szkoleniowej on-line. Ponadto w przypadku, kiedy dla danego obiektu budowlanego dostępna jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, niezbędne jest również zapoznanie się z jej treścią.


Zobacz również inne nasze usługi: