bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Nadzór BHP


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Obowiązek zapewnienia systematycznych kontroli stanu bhp

Zgodnie z "ogólnymi przepisami BHP" pracodawca jest zobowiązany, aby zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

Dlatego też zachęcamy Pracodawców do skorzystania z usługi związanej z zapewnieniem systematycznych kontroli stanu BHP w Państwa firmie. Kontrola ta realizowana jest w umówionym terminie i po jej zakończeniu zawsze przekazujemy dokumentację pokontrolną. Kontrole wewnętrzne stanu BHP stanowią drogowskaz dla pracodawcy, który ułatwia podejmowanie skutecznych i precyzyjnych działań w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.