bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Oszacowanie wydatku energetycznego dla poszczególnych procesów pracy lub inaczej pomiar wydatku energetycznego (obowiązek wydawania napoi oraz posiłków profilaktycznych)


wydatek energetyczny Pawłowski BHP ppoż.

Oszacowanie wydatku energetycznego; zgodnie z art. 232 Ustawy Kodeks pracy, pracodawca zobowiązany jest do wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Wymóg ten został doprecyzowany w jednym z rozporządzeń, które wydane zostało jako uszczegółowienie powyższego artykułu Kodeksu pracy. W rozporządzeniu tym doprecyzowano kiedy posiłki profilaktyczne powinny zostać wydane. Stąd oferujemy wykonanie oszacowania wydatku energetycznego dla poszczególnych stanowisk pracy (w rozumieniu HR). Wydatek energetyczny szacowany jest z wykorzystaniem metody chronometrażowo-tabelarycznej Lehmanna.

Wynikiem naszej pracy jest gotowy raport, który określa obowiązek wydania posiłków profilaktycznych lub też brak takiego obowiązku. W raporcie tym odnajdą również Państwo niezbędną metodologię, która stosowana jest do szacowania wydatku energetycznego oraz tabelaryczne zestawienie wyników tego szacowania (szczegółowe dla poszczególnych czynności oraz wynik zbiorczy).Informacje nt. usługi


Cena usługi ustalana jest indywidualnie i zależy od ilości rodzajów stanowisk, dla których ma być oszacowany wydatek energetyczny. Usługa kończy się opracowaniem szczegółowego raportu, wraz z informacjami, które pozwalają na określenie, czy pracodawca zobowiązany jest do wydawania posiłków profilaktycznych.


Zobacz również inne nasze usługi: