bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Analiza stanu bhp (opracowanie)


analiza stanu bhp Pawłowski BHP ppoż.

Analiza stanu bhp jest dokumentem, który powinien być opracowany nie rzadziej niż raz na rok, oczywiście tam, gdzie jest to wymagane.

Niemniej jednak zachęcamy firmy do dokonywania analizy stanu bhp, gdyż dzięki niej firmy są w stanie zorientować się w sytuacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Opracowywany przez nas dokument określa całościowo sytuację w tym zakresie oraz wskazuje jakie działania należy podejmować w celu poprawy warunków bhp w Twojej firmie. Przygotowaną dokumentację przekazujemy w formie elektronicznej, na wskazaną skrzynkę e-mail.

Analiza stanu bhp obejmuje ocenę dokumentacji bhp, realizowanych szkoleń bhp, nadzoru bhp w firmie oraz podejmowanych działań w zakresie poprawy warunków pracy.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie biorąc pod uwagę niezbędny nakład pracy oraz ewentualne przyjazdy do siedziby Państwa firmy.


Zobacz również inne nasze usługi: