bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przegląd ppoż. hydrantów zewnętrznych (badanie hydrantów zewnętrznych)


przegląd ppoż. hydrantów zewnętrznych Pawłowski BHP ppoż.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usługi przeglądu rocznego hydrantów zewnętrznych. Usługa jest realizowana bezpośrednio w siedzibie klienta, we wcześniej ustalonym terminie. Do pomiarów ciśnienia hydrantów korzystamy z urządzenia pomiarowego renomowanej firmy, z aktualną dokumentacją potwierdzającą jakość stosowanego urządzenia:


  • świadectwo wzorcowania manometru wydane przez PCA,
  • świadectwo sprawdzenia manometru wydane przez producenta,
  • certyfikat autoryzacji,
  • opinia techniczna Politechniki Krakowskiej,
  • certyfikat odporności uderzeniowej dysz pomiarowych wydany przez Politechnikę Krakowską,
  • karty badania dysz pomiarowych wydanych przez Politechnikę Krakowską.

Realizowane przez nas przeglądy hydrantów zewnętrznych są zgodne z wymaganiami określonymi w:


  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07. 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
  • oraz zgodnie z Polską Normą, która dotyczy pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantu.

Dla przypomnienia- urządzenia przeciwpożarowe, a takimi są hydranty, powinny przechodzić przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Cena usługi: ustalana jest indywidualnie biorąc pod uwagę ilość hydrantów zewnętrznych przeznaczonych do wykonania pomiarów. Stąd zachęcamy Państwa do kontaktu z nami poprzez e-mail, formularz kontaktowy lub telefon.

UWAGA: przypominamy, aby do pomiarów ppoż.. hydrantów zapewnić, aby instalacja wodna zainstalowana w obiekcie budowlanym lub sieć wodna była w pełni sprawna!


Zobacz również inne nasze usługi: