bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Tabela przydziału odzieży roboczej i środków ochrony


dobor srodkow ochrony Pawłowski BHP ppoż.

W każdej firmie, kiedy jest to niezbędne, pracodawca zobowiązany jest do wydawania środków ochrony i ubrania oraz obuwia roboczego. Zgodnie z wymogami prawnymi należy opracować zasady wydawania tych przedmiotów oraz wskazać prace, na których powinny one być użytkowane. Chętnie pomożemy w dobraniu odpowiednich środków ochrony oraz opracujemy stosowną dokumentację. Warto pamiętać, że istnieją opracowane wytyczne dla rodzajów środków ochrony względem zagrożeń, które występują w procesach pracy, które podczas doboru środków ochrony powinny być uwzględnione.

Dokumentacja ta jest szczegółowo weryfikowana przez pracowników Inspekcji Sanitarnej podczas kontroli (choć nie tylko przez PIS). Ponadto istotnym aspektem jest to, że w przypadku wydawania odzieży roboczej i środków ochrony pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia ich prania i konserwacji.

Ceny ustalane są indywidualnie, zależnie od poniesionego nakładu pracy.