bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie procedury LOTO (Lockout i Tagout)


Opracowanie procedury LOTO Pawłowski BHP ppoż.

Czym jest LOTO? Z całą pewnością LOTO to system zabezpieczeń, zamknięć oraz oznaczeń, który ma niebagatelny wpływ na poziom bezpieczeństwa podczas prowadzonych prac. LOTO eliminuje liczne zagrożenia, które wynikają przede wszystkim z organizacji pracy na poszczególnych jej stanowiskach- przy maszynach oraz urządzeniach, które po uruchomieniu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

Skrót LOTO pochodzi od angielskich słów Lockout i Tagout. System ten jest coraz bardziej popularny i coraz częściej stosowany, gdyż jest to skuteczny sposób zabezpieczenia przed uszkodzeniem maszyny oraz pomaga niwelować zagrożenia występujące podczas prac (np.: remontów maszyny, poprzez uniemożliwienie jej uruchomienia). W większości przypadków, system ten jest wdrażany dobrowolnie, natomiast w przypadku firm eksploatujących urządzenia energetyczne, (stosowne) rozporządzenie stawia wymóg wprowadzenia systemów bezpieczeństwa pracy- do których świetnie wpisuje się Lokout i Tagout. Procedura LOTO chroni zdrowie i życie pracownika!

Ciekawostką jest to, że procedura LOTO również stosowana jest podczas wielu robót budowlanych, co bezpośrednio wskazuje na to, że jest to rozwiązanie skuteczne, biorąc pod uwagę możliwość doznania urazu przez pracownika.

Jeśli szukają Państwo sprawdzonej procedury, która zapewni bezpieczeństwo Twoim pracownikom oraz pozwoli uchronić Twoją maszynę/urządzenie przed uszkodzeniem- zapraszamy do kontaktu w celu złożenia pytania o ofertę. Każda nasza procedura dopasowana jest indywidualnie do charakteru danej firmy, co pozwala na zmaksymalizowanie skuteczności oferowanej procedury.


Zobacz również inne nasze usługi: