bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Ocena ryzyka wybuchu


ocena ryzyka wybuchu Pawłowski BHP ppoż.

Ocena ryzyka wybuchu jest także wymaganym dokumentem wszędzie tam, gdzie może dojść do wybuchu.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi, pracodawca zobowiązany jest do dokonania oceny ryzyka, które wiąże się z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych w miejscu pracy. Ocena taka powinna co najmniej zawierać:  1. prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej;
  2. prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych;
  3. eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;
  4. rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Ocena ryzyka wybuchu obejmuje również miejsca, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa. Ocena ta pozwala na określenie, czy niezbędne jest podjęcie innych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników oraz właściwego nadzoru prac i osób poprzez stosowanie właściwych środków ochronnych.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie na podstawie przesłanych informacji i oględzinami wskazanego miejsca bezpośrednio u Państwa w firmie.


Zobacz również inne nasze usługi: