bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Ocena warunków pracy przy monitorach ekranowych


ocena warunkow pracy przy monitorach ekranowych Pawłowski BHP ppoż.

Ocena taka powinna być zrealizowana w przypadku tworzenia nowych stanowisk pracy lub zmiany na tych stanowiskach, które wyposażone zostały w monitory ekranowe. Pamiętać należy, że na podstawie wyników tej oceny, pracodawca powinien podejmować działania związane z usunięciem zagrożeń oraz uciążliwości. Ocena, którą wykonujemy obejmuje zagadnienia:


  • organizację stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia,
  • stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,
  • obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników,
  • obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym nieodpowiednim oświetleniem,
  • obciążenia psychicznego pracowników wynikającego ze sposobu organizacji pracy.

Wynikiem naszej pracy jest gotowy raport, z każdego stanowiska pracy, który prezentuje szczegółowo to, co należy poprawić oraz określa to wszystko, co jest zgodne z wymaganiami prawnymi.

Informacja nt. usługi


Cena usługi oraz termin usługi ustalany jest indywidualnie, w zależności od ilości stanowisk pracy. W przypadku pytań o ofertę prosimy o informację nt. liczby stanowisk pracy (pozwoli nam to w przygotowaniu odpowiedniej oferty). Zakończenie usługi kończy się opracowaniem szczegółowego raportu dla każdego stanowiska pracy wyposażonego w mały monitor ekranowy.


Zobacz również inne nasze usługi: