bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Odpowiednie oznakowanie obiektu budowlanego w znaki bhp i ppoż.


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Oferujemy kompletne doradztwo w zakresie oznakowania obiektów budowlanych w wymagane znaki ewakuacyjne, znaki ochrony przeciwpożarowej oraz BHP.
W pierwszej kolejności, na podstawie planów obiektu budowlanego wyznaczane są miejsca, które należy oznakować poszczególnymi znakami. Następnie prowadzona jest wizja lokalna obiektu budowlanego. Na zakończenie przesyłane są plany graficzne wraz z informacją nt. niezbędnych znaków do zainstalowania w obiekcie budowlanym.

Obiekty budowlane powinny być oznakowane znakami:


  • ewakuacyjnymi,
  • z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • bhp,
  • znaki specjalne,
  • instrukcje bhp, stanowiskowe bhp oraz instrukcje ppoż.,
  • w niektórych przypadkach należy umieścić plany ewakuacyjne obiektu budowlanego.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę poniesiony nakład pracy (na podstawie przesłanych planów obiektów budowlanych). Informujemy, że nie posiadamy w magazynie żadnych znaków- a ich odpowiedni rodzaj oraz odpowiednia ilość zamawiana jest indywidualnie dla danego obiektu/terenu.


Zobacz również inne nasze usługi: