bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie kompletnego planu ewakuacyjnego


plany ewakuacyjne Pawłowski BHP ppoż.

Oferujemy przygotowanie kompletnych planów ewakuacyjnych (gotowych do powieszenia), które wykonujemy na podstawie informacji uzyskanych z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (w przypadku braku tego dokumentu, zapraszamy do kontaktu z nami). W pozostałych przypadkach plany te opracowywane są na podstawie planów obiektu budowlanego (pliki *.dwg lub *.pdf i inne). W drugim przypadku niezbędna będzie również wizyta w obiekcie, w celu określenia, czy wyznaczone ciągi ewakuacyjne odpowiadają wymaganiom prawnym.

Plan ten może być wywieszony w określonych miejscach, wskazując graficznie w jakim kierunku należy się kierować w przypadku ogłoszenia ewakuacji.

Ponadto z planów ewakuacyjnych mogą również skorzystać Państwa klienci oraz goście, którzy potrzebują zorientować się w którym miejscu się znajdują oraz w jakim kierunku należy się udać.

Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach plany te są niezbędne (tj. nakazane prawem). Dotyczy to przykładowo szkół, placówek oświatowych, muzeum oraz niektórych firm itp..

Najczęściej klienci wybierają plany ewakuacyjne w formacie a3, ale możliwe jest również przygotowanie planów w innych wielkościach. Stąd w przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail (dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt).

Pozostałe informacje:

Cena usługi ustalana jest indywidualnie biorąc pod uwagę ilość niezbędnych planów ewakuacyjnych, niezbędny nakład pracy, wielkości planu oraz poziomu skomplikowania.


Zobacz również inne nasze usługi: