bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Program przeciwdziałania hałasowi


program przeciwdziałania hałasowi Pawłowski BHP ppoż.

W przypadku stosowania maszyn/urządzeń/narzędzi, które powodują powstanie hałasu, w niektórych przypadkach niezbędne będzie przygotowanie programu rozwiązań techniczno-organizacyjnych (z zakresu BHP) przeciwdziałania temu zjawisku. W myśl Kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i wiąże się to także z hałasem na terenie firmy.

Ustawodawca wskazał, że w przypadku przekroczenia progu działania, należy opracować kompleksowy zbiór rozwiązań, który zapewni podejmowanie skutecznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania hałasowi.

Usługa obejmuje kompleksowe przygotowanie programu działania, który usystematyzuje poszczególne kroki w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

UWAGA: w zakresie usługi objęta jest również wizyta w Państwa firmie, która pomoże nam w opracowaniu niezbędnych rozwiązań z tego zakresu. Usługa realizowana jest na podstawie oferty przygotowanej indywidualnej. Stąd zachęcamy do kontaktu poprzez skrzynkę e-mail, telefonicznie.


Zobacz również inne nasze usługi: