bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przeglądy stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych (legalizacja drzwi przeciwpożarowych)


przeglądy drzwi przeciwpożarowych Pawłowski BHP ppoż.

Nie tylko gaśnice oraz hydranty powinny być kontrolowane zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ustawodawcę. Wymóg ten również dotyczy elementów oddzielenia przeciwpożarowego jakim są drzwi przeciwpożarowe. Drzwi te zainstalowane zostały po to, ażeby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się ognia i produktów spalania, ciepła oraz dać czas użytkownikom obiektu na ewakuację. Stąd ważne jest, aby były one utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Drzwi przeciwpożarowe powinny być kontrolowane nie rzadziej niż raz w roku, podobnie jak pozostałe wyposażenie przeciwpożarowe.

Przegląd drzwi przeciwpożarowych potwierdzony zostaje w przekazanym protokole pokontrolnym, w którym przedstawione będą wszystkie niezbędne informacje.

Informacje o usłudze


Cena usługi uzależniona jest od ilości drzwi przeciwpożarowych, które podlegać będą kontroli oraz lokalizacji firmy (koszt usługi obejmuje wszystkie drzwi wskazane w raporcie). Stąd w przypaku pytań o ofertę, prosimy o przekazanie informacji odnośnie ilości drzwi ppoż. oraz lokalizacji, gdzie przegląd ma się odbyć.


Zobacz również inne nasze usługi: