bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przegląd gaśnic Chorzów (potocznie nazywana legalizacją)


legalizacja gaśnic Chorzów Pawłowski BHP ppoż.

Dla firm, których siedziba mieści się w Chorzowie oraz w okolicznych miejscowościach zapewniamy usługę przeglądu gaśnic. Usługa ta realizowana jest przede wszystkim w siedzibie firmy klienta, co eliminuje konieczność przewożenia gaśnic do naszej siedziby (choć w przypadku przeglądu mniejszej ilości gaśnic jest taka możliwość po wcześniejszym umówieniu dogodnego terminu).

Przypominamy, że gaśnice powinny być kontrolowane co roku (kontrola nie rzadziej niż raz w roku). W zasadzie wymóg ten określony jest nie tylko dla gaśnic, ale również dla innych urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w obiektach budowlanych.

Sprawne gaśnice są przez nas oznakowywane tzw. „kontrolką” (po wykonaniu jednostkowej kontroli gaśnicy). Pozostałe kontrolowane gaśnice również ujęte zostają w raporcie, który przesyłamy drogą elektroniczną po całkowitym zakończeniu usługi.

UWAGA: informujemy, że nie dokonujemy serwisu gaśnic. W przypadku niesprawnych gaśnic służymy pomocą w ich wymianie oraz dostarczeniu do Państwa firmy. Informujemy także, że nie obsługujemy klientów indywidualnych.

Pozostałe informacje o usłudze

Cena usługi przeglądu gaśnic ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość gaśnic oraz lokalizację firmy (gaśnice, które ujęte zostały w protokole). UWAGA: Siedziba firmy mieści się w Sosnowcu- stąd zapraszamy do zakładki kontakt, gdzie można odnaleźć dane adresowe. Informujemy, że nie obsługujemy klientów indywidualnych.Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.)

Zobacz również inne nasze usługi: