bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przegląd gaśnic w Gliwicach (potocznie nazywana legalizacją)


legalizacja gaśnic Gliwice Pawłowski BHP ppoż.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usługi kontroli rocznej gaśnic. Usługa ta wykonywana jest bezpośrednio w siedzibie klienta, co pozwala na uniknięcie transportowania gaśnic do naszej siedziby. I mamy nadzieję, że takie rozwiązanie jest dla Państwa wygodne.

Każda gaśnica, która otrzymała wynik pozytywny w trakcie przeglądu oznakowana zostaje tzw. „kontrolką”, w której zawarto również informacje nt. następnego terminu jej kontroli. Ponadto wszystkie gaśnice omówione są w przygotowanym na zakończenie usługi raporcie.

Ponadto chętnie pomożemy w wymianie niesprawnych gaśnic. Informujemy również, że nie prowadzimy serwisu niesprawnych gaśnic.

Pozostałe informacje

Usługa przeglądu gaśnic skierowana jest do firm (rozliczenie na podstawie f-vat) i informujemy, że nie obsługujemy klientów indywidualnych. Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość gaśnic, która będzie podlegać kontroli oraz usytuowania Państwa firmy (gaśnice, które ujęte zostały w protokole). UWAGA: Siedziba firmy mieści się w Sosnowcu- stąd zapraszamy do zakładki kontakt, gdzie można odnaleźć dane adresowe.Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.)

Zobacz również inne nasze usługi: