bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przegląd gaśnic w Jaworznie (potocznie nazywana legalizacją)


legalizacja gaśnic Pawłowski BHP ppoż.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi, gaśnice podobnie jak pozostały sprzęt przeciwpożarowy powinny być kontrolowane nie rzadziej niż raz na rok. Stąd, aby zapewnić skuteczny nadzór nad warunkami ochrony przeciwpożarowej w Państwa firmie, przygotowaliśmy dla firm z Jaworzna usługę przeglądu gaśnic.

Usługa przeglądu gaśnic realizowana jest bezpośrednio w siedzibie Państwa firmy, aby wyeliminować niepotrzebny transport gaśnic. Po każdej kontroli gaśnicy, jeśli jest ona sprawna, umieszczamy tzw. „kontrolkę”, która potwierdza to, czy dana gaśnica została skontrolowana (wraz z informacją, czy może być ona w dalszym ciągu eksploatowana oraz informacją, kiedy należy dokonać następnej kontroli).

W przypadku pozostałych gaśnic (których stan techniczny budzi wątpliwości), z chęcią pomożemy w ich wymianie na nową. Szanowni Państwo informujemy, że: nie prowadzimy serwisu gaśnic.

Ponadto na zakończenie usługi przeglądu gaśnic przekazujemy raport, który przesyłamy poprzez skrzynkę e-mail. W raporcie tym zawarte są informacje nt. wszystkich kontrolowanych gaśnicach.

Pozostałe informacje o usłudze

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość gaśnic, która będzie kontrolowana oraz lokalizację firmy (wszystkie, które ujęte zostaną w protokole). UWAGA: informujemy, że nie obsługujemy klientów indywidualnych (rozliczenie następuje na podstawie f-vat). Siedziba firmy mieści się w Sosnowcu- stąd zapraszamy do zakładki kontakt, gdzie można odnaleźć dane adresowe.Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.)

Zobacz również inne nasze usługi: