bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przegląd gaśnic Katowice (potocznie nazywana legalizacją)


legalizacja gaśnic Pawłowski BHP ppoż.

Oferujemy dla firm z Katowic usługę przeglądu gaśnic, którą wykonujemy bezpośrednio w siedzibie klienta. Po każdej dokonanej kontroli, na sprawnej gaśnicy umieszczana jest tzw. „kontrolka”, która poświadcza zrealizowanie kontroli rocznej. Ponadto, na zakończenie kontroli wszystkich gaśnic, z wykorzystaniem poczty e-mail przesyłamy kompletny raport, który dotyczy każdej kontrolowanej gaśnicy.

Przypominamy, że gaśnice podobnie jak pozostałe wyposażenie przeciwpożarowe powinno być kontrolowane nie rzadziej niż raz na rok.

Informujemy także, że nie dokonujemy serwisu zużytego wyposażenia przeciwpożarowego. Niemniej jednak w przypadku konieczności wymiany gaśnic z chęcią pomożemy, poprzez dostarczenie nowych gaśnic pod wskazany adres.

Pozostałe informacje

Cena usługi ustalana jest indywidualnie biorąc pod uwagę lokalizację firmy oraz ilość gaśnic, które będą przez nas kontrolowane (ujęte w przesłanym przez nas protokole). Stąd zapraszamy Państwa do złożenia pytania o ofertę. UWAGA: informujemy, że nie obsługujemy klientów indywidualnych. Siedziba firmy mieści się w Sosnowcu- stąd zapraszamy do zakładki kontakt, gdzie można odnaleźć dane adresowe.Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.)

Zobacz również inne nasze usługi: