bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przegląd gaśnic w Mysłowicach (potocznie nazywana legalizacją)


legalizacja gaśnic Pawłowski BHP ppoż.

Podobnie jak dla Sosnowca, także w Mysłowicach realizujemy usługę przeglądu gaśnic. Przeglądy gaśnic wykonujemy bezpośrednio w siedzibie klienta, co pozwala na szybkie przekazanie informacji nt. stanu technicznego gaśnic. Sprawne gaśnice oznakowujemy tzw. „kontrolkami”, które poświadczają przydatność do użycia danej gaśnicy.

Ponadto na zakończenie usługi przekazywany jest raport, w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje nt. stanu technicznego gaśnicy.

Informujemy, że usługa obejmuje jedynie dokonanie przeglądu gaśnicy, stąd nie realizujemy czynności serwisowych.

UWAGA: każde wyposażenie przeciwpożarowe powinno być kontrolowane nie rzadziej niż raz na rok. Stąd warto pamiętać o terminowym dokonywaniu przeglądu tego wyposażenia.

Pozostałe informacje nt. usługi:

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie, biorąc pod uwagę lokalizację firmy oraz ilość gaśnic, które powinny zostać skontrolowane (objęte w protkole). Stąd zachęcamy do kierowania zapytań o ofertę na naszą skrzynkę pocztową lub poprzez formularz kontaktowy. UWAGA: Informujemy, że nie obsługujemy klientów indywidualnych. Siedziba firmy mieści się w Sosnowcu- stąd zapraszamy do zakładki kontakt, gdzie można odnaleźć dane adresowe.Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.)

Zobacz również inne nasze usługi: