bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przegląd gaśnic Ruda Śląska (potocznie nazywana legalizacją)


legalizacja gaśnic Ruda Śląska Pawłowski BHP ppoż.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usługi przeglądu gaśnic. Zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej gaśnice, które zainstalowane są w obiektach budowlanych powinny być kontrolowane nie rzadziej niż raz w roku. Warto pamiętać, że wymóg ten dotyczy również pozostałego wyposażenia przeciwpożarowego.

Przegląd gaśnic jest ważny, gdyż pozwala na wyeliminowanie niesprawnych gaśnic. A chyba nikt nie chce skorzystać z gaśnicy, która nie będzie sprawna podczas pożaru.

Przegląd gaśnic wykonujemy przede wszystkim w siedzibie Państwa firmy, co mamy nadzieję, że jest wygodnym rozwiązaniem. W przypadku mniejszej ilości gaśnic możliwe jest również dokonanie kontroli w siedzibie naszej firmy po wcześniejszym umówieniu terminu. Każda sprawna gaśnica jest przez nas oznakowana z wykorzystaniem tzw. „kontrolki”. Wszystkie gaśnice uwzględnione są w końcowym raporcie, który przesyłamy na zakończenie usługi.

Pozostałe informacje o usłudze

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie biorąc pod uwagę lokalizację firmy oraz ilość gaśnic, które będą podlegać przeglądowi (wszystkie, które odnotowane zostaną w protokole). UWAGA: informujemy, że nie obsługujemy klientów indywidualnych oraz nie dokonujemy serwisu gaśnic, a w przypadku stwierdzenia, że dana gaśnica nie jest sprawna- pomożemy w jej wymianie. Siedziba firmy mieści się w Sosnowcu- stąd zapraszamy do zakładki kontakt, gdzie można odnaleźć dane adresowe.Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.)

Zobacz również inne nasze usługi: