bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przegląd gaśnic Siemianowice Śląskie (potocznie nazywana legalizacją)


legalizacja gaśnic Siemianowice Śląskie Pawłowski BHP ppoż.

Usługa przeglądu gaśnic dostępna jest również dla firm, których siedziba mieści się w Siemianowicach Śląskich. Usługa ta realizowana jest w większości przypadków w Państwa siedzibie firmy i mamy nadzieję, że będzie to wygodne rozwiązanie.

Każda gaśnica, która podlega przeglądowi w przypadku, kiedy jest sprawna, zostanie przez nas oznakowana tzw. „kontrolką”, która potwierdza zrealizowanie przeglądu gaśnicy. Niemniej jednak na zakończenie usługi z wykorzystaniem poczty e-mail przesyłamy raport, w którym przedstawione są informacje nt. wszystkich kontrolowanych gaśnic (włącznie z tymi, które nie są sprawne).

Informujemy, że nie realizujemy serwisu podręcznego sprzętu gaśniczego. W przypadku stwierdzenia, że gaśnica nie jest sprawna z chęcią pomożemy w jej wymianie na nową (włącznie z dostarczeniem gaśnicy pod wskazany adres).

Pozostałe informacje

Cena usługi przeglądu gaśnic uzależniona jest od lokalizacji firmy oraz ilości kontrolowanych gaśnic. Koszt usługi obejmuje wszystkie gaśnice, które odnotowane zostaną w protokole. Stąd zachęcamy do kontaktu z nami w celu oszacowania ceny usługi. UWAGA: Siedziba firmy mieści się w Sosnowcu- stąd zapraszamy do zakładki kontakt, gdzie można odnaleźć dane adresowe. Informujemy, że nie obsługujemy klientów indywidualnych.Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.)

Zobacz również inne nasze usługi: