bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przegląd gaśnic Tarnowskie Góry (potocznie nazywana legalizacją)


legalizacja gaśnic Tarnowskie Góry Pawłowski BHP ppoż.

Podobnie jak w innych miastach, tak w Tarnowskich Górach również oferujemy usługę przeglądu gaśnic. Usługa ta realizowana jest bezpośrednio w siedzibie Państwa firmy, co mamy nadzieję, że jest wygodnym rozwiązaniem. Wszelkie czynności kontrolne zawsze kończymy sporządzeniem raportu, który przesyłamy z wykorzystaniem skrzynki pocztowej e-mail. Ponadto gaśnice oznakowujemy tzw. „kontrolkami”, które określają czy gaśnica jest sprawna oraz kiedy należy wykonać kolejny przegląd gaśnicy.

Przypominamy, że gaśnice, podobnie jak pozostałe wyposażenie przeciwpożarowe powinno być kontrolowane nie rzadziej niż raz roku. Niemniej jednak należy tutaj również brać pod uwagę wytyczne producenta tego wyposażenia.

Szanowni klienci, informujemy, że nie realizujemy serwisu podręcznego wyposażenia gaśniczego, a dokonujemy tylko czynności w zakresie przeglądu gaśnic. W uzasadnionych przypadkach z chęcią natomiast pomożemy w wymianie zużytego sprzętu na nowy (włącznie z jego dostarczeniem pod wskazany adres).

Pozostałe informacje nt. usługi

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie biorąc pod uwagę ilość gaśnic oraz usytuowanie firmy i obejmuje wszystkie gaśnice ujęte w protokole. Wszystkie informacje można uzyskać bezpośrednio kontaktując się z nami. UWAGA: Siedziba firmy mieści się w Sosnowcu- stąd zapraszamy do zakładki kontakt, gdzie można odnaleźć dane adresowe. Informujemy, że nie obsługujemy klientów indywidualnych.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.)


Zobacz również inne nasze usługi: