bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przegląd gaśnic Tychy (potocznie nazywana legalizacją)


legalizacja gaśnic Tychy Pawłowski BHP ppoż.

Usługa przeglądu gaśnic realizowana jest przede wszystkim u Państwa w siedzibie firmy, choć nie wykluczamy zrealizowania jej w naszym biurze (po wcześniejszym umówieniu usługi).

Każda dokonana czynność kontrolna gaśnicy odnotowana jest w raporcie, który przesyłamy na zakończenie usługi. Ponadto wszystkie sprawne gaśnice oznakowane są tzw. „kontrolką”, która także potwierdza zrealizowanie przeglądu gaśnic.

UWAGA: informujemy, że nie serwisujemy gaśnic. Natomiast chętnie pomożemy w dostarczeniu sprawnych gaśnic, jeśli podczas ich przeglądu stwierdzone zostanie, że którakolwiek gaśnica nie nadaje się do dalszego użytku.

Pozostałe informacje

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie (na podstawie ilości gaśnic oraz lokalizacji firmy). Koszt usługi obejmuje wszystkie gaśnice, które odnotowane zostaną w protokole. UWAGA: Siedziba firmy mieści się w Sosnowcu- stąd zapraszamy do zakładki kontakt, gdzie można odnaleźć dane adresowe. Informujemy, że nie obsługujemy klientów indywidualnych.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.)


Zobacz również inne nasze usługi: