bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Przegląd gaśnic Zabrze (potocznie nazywana legalizacją)


legalizacja gaśnic Zabrze Pawłowski BHP ppoż.

Gaśnice, które służą do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych powinny być kontrolowane podobanie jak pozostałe wyposażenie przeciwpożarowe nie rzadziej niż raz na rok. Kontrole te są ważne, gdyż pozwalają na dokonanie oceny, czy eksploatowane gaśnice są w dalszym przypadku sprawne techniczne (i będą użyteczne w przypadku pożaru). Ponadto sama kontrola roczna gaśnic jest wymagana biorąc pod uwagę przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

W większości przypadków przegląd gaśnic dokonujemy bezpośrednio w siedzibie klienta. I mamy nadzieję, że ta forma będzie dla Państwa wygodna. W przypadku mniejszej ilości gaśnic zapraszamy również do przeglądu gaśnic, który odbywa się bezpośrednio w naszej siedzibie. Każdą sprawną gaśnicę oznakowujemy tzw. „kontrolką” po dokonaniu właściwej kontroli. Ponadto wszystkie kontrolowane gasnice ujęte zostają w przesyłanym poprzez skrzynkę e-mail raporcie, w którym można odnaleźć wszystkie niezbędne informacje.

W przypadku gaśnic, które nie będą sprawne technicznie, z chęcią pomożemy w ich wymianie na nowe. Ponadto informujemy również, że nie dokonujemy czynności serwisowych.

Pozostałe informacje o usłudze

Cena usługi przeglądu gaśnic ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę ilość kontrolowanych gaśnic oraz lokalizacji firmy. Koszt usługi obejmuje wszystkie gaśnice, które odnotowane zostaną w protokole. UWAGA: informujemy, że obsługujemy tylko firmy. Siedziba naszej firmy mieści się w Sosnowcu- stąd zapraszamy do zakładki kontakt, gdzie można odnaleźć dane adresowe.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późń. zm.)


Zobacz również inne nasze usługi: