bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie wniosku o dofinansowanie ZUS na poprawę bezpiecznych warunków pracy


opracowanie wniosku ZUS na poprawę warunków BHP Pawłowski BHP ppoż.

Płatnik składek może ubiegać się o dofinansowanie działań, które ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Już od dłuższego czasu można ubiegać się o dodatkowe środki pozyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które mogą zostać przeznaczone na poprawę BHP. Warto pamiętać, że wysokość dofinansowania zależy od rodzaju inwestycji oraz wielkości firmy, która to dofinansowanie otrzyma.

Kto może starać się o dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP?


Nie ma tutaj szczególnych obwarowań, jakie firmy mogą skorzystać z dofinansowania, a jakie nie biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkość firmy. Jaki jest warunek? regularne opłacanie składek, w tym przede wszystkim składki związanej z ubezpieczeniem wypadkowym.


Jakie rodzaje projektów?


Zgodnie z informacjami wskazanymi przez ZUS, środki przeznaczone są na dofinansowanie projektów związanych z:


  • inwestycjami,
  • doradztwem,
  • działaniami inwestycyjno-doradczymi.

Jaka wysokość środków?


  • mikro firmy (od 1 do 9 pracowników), 90% dofinansowania (usługi: doradcze do 40 tyś. zł., inwestycyjne do 100 000 zł, doradczo-inwestycyjne do 140 000 zł),
  • małe firmy (od 10 do 49 pracowników), 80% dofinansowania (usługi: doradcze do 60 000 zł, inwestycyjne do 150 000 zł, doradczo-inwestycyjne do 210 000 zł)
  • średnie firmy (od 50 do 249 pracowników), 60% dofinansowania, (usługi: doradcze do 80 tyś. zł, inwestycyjne do 250 000 zł, doradczo-inwestycyjne do 340 000 zł),
  • duże firmy (powyżej 250 pracowników), 20% dofinansowania, (usługi: doradcze do 100 tyś. zł, inwestycyjne do 400 000 zł, doradczo-inwestycyjne do 500 000 zł).

Informacje o usłudze


Cena usługi ustalana jest indywidualnie. W przypadku pytań o ofertę, prosimy o przekazanie informacji na jaki cel mają byc pozyskane środki. Pozwoli nam to na odpowiednie przygotowanie oferty.Zobacz również inne nasze usługi: