bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Postępowanie powypadkowe- wypadek w drodze do/z pracy


postępowanie powypadkowe Pawłowski BHP ppoż.

Jak wynika z naszego doświadczenia, do wypadków dochodzi nie tylko na terenie firmy. Dość często można spotkać się z zdarzeniami, które miały miejsce w drodze do pracy lub w drodze z pracy do domu. W takich przypadkach, podobnie jak np.: w przypadku wypadku, który miał miejsce na terenie Państwa firmy, po otrzymaniu zgłoszenia również pracodawca zobowiązany jest do tego, aby posiadać stosowną dokumentację z tego zdarzenia.

Usługa ta polega na pełnym przygotowaniu niezbędnej dokumentacji powypadkowej oraz przekazaniu jej pracodawcy.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę niezbędny nakład pracy oraz poziom skomplikowania zdarzenia. Dlatego zachęcamy do kontaktu z nami, w celu przygotowania niezbędnej atrakcyjnej oferty.

Warto pamiętać, że dokumentacja ta jest ważna dla pracodawcy, gdyż poświadcza, że wypełnione zostały obowiązki nałożone przez Ustawodawcę. Dla pracownika natomiast, dokument ten może być skutecznym potwierdzeniem zdarzenia, w celu uzyskania np.: odszkodowania wykupionego w prywatnej firmie.


Zobacz również inne nasze usługi: