bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Postępowanie powypadkowe- wypadki zrównane z wypadkami przy pracy


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Do wypadku może dojść nie tylko na terenie Państwa firmy. I warto również pamiętać o tym, że na równi z wypadkami przy pracy traktuje się zdarzenia, które miały miejsce czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

W takim przypadku, również należy sporządzić niezbędną dokumentację, która będzie potwierdzać spełnienie wymogu określonego przez Ustawodawcę. Sporządzenie dokumentacji powinno być poprzedzone powołaniem zespołu powypadkowego, który dokona ustaleń zdarzenia.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie biorąc pod uwagę poziom skomplikowania wypadku oraz niezbędnego nakładu pracy na sporządzenie dokumentacji powypadkowej. Dlatego też zachęcamy do kontaktu z nami, w celu ustalenia szczegółów.

Prawidłowo przygotowana dokumentacja jest ważna z perspektywy pracodawcy, gdyż pozwala na określenie przyczyn wypadku oraz ewentualne dokonanie korekty działań podejmowanych przez pracowników (wyciągnięcie wniosków, aby poprawić warunki bhp w firmie). Ponadto dokumentacja ta jest niezbędna dla ZUS lub innych firm ubezpieczeniowych.


Zobacz również inne nasze usługi: