bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Stała obsługa BHP firm


Warunki współpracy z Pawłowski BHP ppoż.

Stała obsługa firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej stanowi podstawową usługę świadczoną przez naszą firmę. Usługa ta obejmuje wykonanie wszelkich zadań, w ramach jednej opłaty miesięcznej. Zadania te nie są w żaden sposób limitowane- stąd mają Państwo pewność, że wszystkie czynności będą wykonane we właściwym czasie.

A ponadto co zyska Twoja firma?


  • optymalizację kosztów działań, związanych z obsługą bhp firmy,
  • optymalizację czasu, poprzez przekazanie zadań specjaliście oraz korzystaniu z sprawdzonych rozwiązań,
  • poprawne wypełnienie nałożonych przez Ustawodawcę obowiązków, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Twojej firmie,
  • zmniejszenie wydatków związanych z wypłaceniem ewentualnego odszkodowania pracownikowi (i innych świadczeń zgodnie z regulacjami prawnymi) oraz ewentualnych kar nałożonych przez instytucje kontrolujące,


Niezbędne czynności związane z BHP oraz ochroną przeciwpożarową realizujemy w naszym biurze oraz w Twojej firmie co zapewnia realizację skutecznego nadzoru nad warunkami pracy, jednocześnie pozwalając na brak konieczności zorganizowania biura dla służby BHP.Zakres zadań można podzielić na 6 głównych obszarów:

1. zapewnienie szkoleń bhp i przeciwpożarowych,
2. odpowiedni nadzór nad warunkami pracy,
3. rzeczowe doradztwo dla pracodawcy,
4. pomoc w przypadku kontroli realizowanej przez Inspekcję Pracy, Inspekcję Sanitarną oraz inne instytucje,
5. postępowania powypadkowe,
6. dokumentacja bhp i przeciwpożarowa.

Pozostałe ważne informacje:

Cena usługi ustalana jest indywidualnie wraz z klientem, biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników oraz zakresu zadań do wykonania.