bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Będzin


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Katowice Pawłowski BHP ppoż.

Dla firm, których siedziba zlokalizowana jest na terenie Będzina oferujemy usługę opracowania/aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dokument ten jest jednym z najbardziej podstawowych dokumentów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, gdyż w jego treści można odnaleźć wszystkie niezbędne informacje w zakresie zapewnienia bezpiecznych pod względem pożarowym warunków pracy.

Opracowana lub aktualizowana przez nas instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z dwóch części- pierwsza z nich opisowa, która zawiera wymagane prawem informacje oraz druga, w której można odnaleźć opracowaną dokumentację graficzną.

Ponadto każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego przygotowywana jest dla Państwa indywidualnie, co gwarantuje, że jest ona zgodna ze stanem faktycznym obiektu oraz procesami pracy, a także pozostałe informacje są zgodne z wymaganiami prawnymi.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest niezbędna nie tylko w przypadku, kiedy powstanie pożar, ale również przed jego pojawieniem się- opisuje wszelkie niezbędne działania, jakie należy podejmować, w celu poprawy warunków przeciwpożarowych biorąc pod uwagę zastane warunki.Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie instrukcji wraz z przeprowadzeniem szkoleń przeciwpożarowych.

Informacje o usłudze


Koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla danego przypadku, biorąc pod uwagę przesłane plany oraz wyposażenie przeciwpożarowe zainstalowane w obiekcie budowlanym.

Przyjmujemy pliki *.pdf, *.dwg, *.jpg itp..Pozostałe informacje


Więcej nt. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowymi planami graficznymi:


Zobacz również inne nasze usługi: