bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Bytom


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Katowice Pawłowski BHP ppoż.

Również dla firm z Bytomia oferujemy opracowanie/aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Naszą dokumentację opracowują osoby posiadające stosowne potwierdzone kwalifikacje, które są podstawą do sporządzenia odpowiedniej jakości dokumentacji. Ponadto wszystkie nasze instrukcje opracowywane są indywidualnie dla danego przypadku, co gwarantuje, że faktycznie będą one zgodne w zakresie warunków oraz prowadzonych procesów pracy, z uwzględnieniem wymagań prawnych.

Przygotowane przez nas instrukcje bezpieczeństwa pożarowego składają się z dwóch części- pierwsza z nich jest częścią opisową oraz druga, która składa się z dołączonej dokumentacji graficznej. Ponadto cały dokument spełnia wymagania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie instrukcji wraz z przeprowadzeniem szkoleń przeciwpożarowych.

Informacje o usłudze


Każdy dokument opracowywany jest indywidualnie, stąd cena dokumentu również szacowana jest dla każdego przypadku z osobna. W celu dokonania prawidłowej wyceny dokumentu prosimy o przekazanie informacji nt. stosowanych urządzeń przeciwpożarowych oraz przesłanie planów obiektu budowlanego.

Przyjmujemy pliki *.pdf, *.dwg, *.jpg itp..Pozostałe informacje


Więcej nt. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowymi planami graficznymi:


Zobacz również inne nasze usługi: