bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Chorzów


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Katowice Pawłowski BHP ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest jednym z ważniejszych dokumentów, który w tym przypadku związany jest z zapewnieniem odpowiednich warunków dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Ponadto dokument ten jest przydatny w dwóch przypadkach- do podejmowania odpowiednich działań związanych z prewencją w zakresie powstania pożaru oraz w przypadku jego wystąpienia, opisując jakie działania należy podejmować i jako źródło niezbędnych informacji dla ekipy ratowniczej (np.: Straży Pożarnej). Stąd ważne jest, aby dokument ten był przygotowany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

Wszystkie nasze instrukcje bezpieczeństwa pożarowego przygotowujemy indywidualnie dla danego przypadku, biorąc również pod uwagę także procesy pracy wykonywane w tym obiekcie oraz jego usytuowanie. Opracowaną lub aktualizowaną przez nas dokumentację można podzielić na dwie części- część opisową oraz część graficzną. Warto pamiętać, że obie są wymagane prawnie.

Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie instrukcji wraz z przeprowadzeniem szkoleń przeciwpożarowych.

Informacje o usłudze


Koszt usługi ustalany jest indywidualnie na podstawie przesłanych planów graficznych obiektu budowlanego oraz wskazania odnośnie stosowanego wyposażenia przeciwpożarowego w tym obiekcie.

Przyjmujemy pliki *.pdf, *.dwg, *.jpg itp..Pozostałe informacje


Więcej nt. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowymi planami graficznymi:


Zobacz również inne nasze usługi: