bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Dąbrowa Górnicza


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Dąbrowa Górnicza Pawłowski BHP ppoż.

Zapraszamy do skorzystania z usługi opracowania od podstaw lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla firm, których siedziba zlokalizowana jest w Dąbrowie Górniczej (oraz pobliskich miejscowości).

Dokument ten składa się z dwóch części- pierwsza z nich zawiera wymagane prawem treści, a druga zawiera dokumentację graficzną, która jest niezbędna nie tylko dla Straży Pożarnej w przypadku powstania pożaru lub/i innego zagrożenia do prowadzenia sprawnych działań ratowniczych.

Nasza dokumentacja przygotowywana jest przez osoby posiadające potwierdzone sprawdzone kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, co gwarantuje, że dokument ten będzie w pełni zgodny z wymaganiami prawnymi. Ponadto instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowujemy lub aktualizujemy indywidualnie w każdym przypadku z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych informacji.

Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie instrukcji wraz z przeprowadzeniem szkoleń przeciwpożarowych.

Informacje o usłudze


Koszt usługi ustalany jest indywidualnie na podstawie przesłanych planów graficznych obiektu budowlanego oraz wskazania odnośnie stosowanego wyposażenia przeciwpożarowego w tym obiekcie.

Przyjmujemy pliki *.pdf, *.dwg, *.jpg itp..Pozostałe informacje


Więcej nt. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowymi planami graficznymi:


Zobacz również inne nasze usługi: