bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Gliwice


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Gliwice Pawłowski BHP ppoż.

Zajmujemy się profesjonalnym opracowaniem lub aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Usługa realizowana jest przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymaganiami przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej oraz doświadczenie, co gwarantuje, ze dokument instrukcji bezpieczeństwa pożarowego będzie zgodny z wymaganiami prawnymi.

Każdą instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowujemy indywidualnie, co również pozwala na to, aby dokument ten był w pełni zgodny z charakterystyką obiektu budowlanego, jego usytuowania w przestrzeni oraz prowadzonymi procesami pracy.

Przygotowane przez nas instrukcje składają się z dwóch części- opisową oraz zawierającą dokumentację graficzną.

Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie instrukcji wraz z przeprowadzeniem szkoleń przeciwpożarowych.

Informacje o usłudze


Koszt usługi ustalany jest na podstawie przesłanych informacji o stosowanym w obiekcie budowlanym wyposażeniu przeciwpożarowym oraz planów graficznych obiektu budowlanego.

Przyjmujemy pliki *.pdf, *.dwg, *.jpg itp..Pozostałe informacje


Więcej nt. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowymi planami graficznymi:


Zobacz również inne nasze usługi: