bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Kraków


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Kraków Pawłowski BHP ppoż.

Również dla firm, których siedziba znajduje się w Krakowie oraz pobliskich miejscowościach oferujemy opracowanie lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów dla obiektów budowlanych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W dokumencie tym uwzględnione są wszelkie wymagania, które określone są w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawione w taki sposób, aby wymogi te były zrozumiałe dla wszystkich- pracodawców oraz pracowników.

Przygotowane przez naszą firmę instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawsze składają się z dwóch podstawowych części, pierwszej opisowej oraz drugiej, w której zawarte są plany graficzne (plany wnętrza obiektu budowlanego oraz terenu przyległego).

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawsze opracowujemy indywidualnie dla przedmiotowego przypadku. Podejście takie gwarantuje, że dokument ten będzie w pełni zgodny z warunkami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz z wymogami prawnymi.

Właściwie opracowana lub zaktualizowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest niezbędna nie tylko dla ekip ratowniczych, które przybędą na miejsce zdarzenia, ale również dla zarządzających obiektem budowlanym (np.: pracodawców), stanowiąc kompletne źródło niezbędnych informacji- informując jakie działania należy podejmować przed wystąpieniem pożaru lub innego zagrożenia oraz po jego wystąpieniu.Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie instrukcji wraz z przeprowadzeniem szkoleń przeciwpożarowych.

Informacje o usłudze


Koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla danego przypadku, biorąc pod uwagę przesłane plany oraz wyposażenie przeciwpożarowe zainstalowane w obiekcie budowlanym.

Przyjmujemy pliki *.pdf, *.dwg, *.jpg itp..Pozostałe informacje


Więcej nt. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowymi planami graficznymi:


Zobacz również inne nasze usługi: