bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Mysłowice


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Mysłowice Pawłowski BHP ppoż.

Firmom z Mysłowic oraz okolicznych miejscowości oferujemy przygotowanie od podstaw lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie nasze instrukcje opracowywane są indywidualnie dla każdego przypadku, przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie.

Każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, która została przygotowana przez naszą firmą spełnia wymagania przepisów przeciwpożarowych w zakresie jej treści oraz planów graficznych. Ponadto dokument ten jest również opracowany z uwzględnieniem roli, jaką pełni w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia dla ekip ratowniczych.

Warto pamiętać, że dokument ten jest ważny i powinien być brany pod uwagę podczas przygotowywania oraz utrzymywania obiektu budowlanego w odpowiednim stanie w zakresie wystąpienia ewentualnego pożaru lub innego zagrożenia oraz reguluje kwestie związane z sposobami postępowania w przypadku jego wystąpienia.

Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie instrukcji wraz z przeprowadzeniem szkoleń przeciwpożarowych.

Informacje o usłudze


Cena usługi ustalana jest indywidualnie. W przypadku pytań o ofertę, prosimy o przesłanie planów graficznych obiektu oraz informacji nt. stosowanego wyposażenia przeciwpożarowego.

Przyjmujemy pliki *.pdf, *.dwg, *.jpg itp..Pozostałe informacje


Więcej nt. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowymi planami graficznymi:


Zobacz również inne nasze usługi: