bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Ruda Śląska


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Ruda Śląska Pawłowski BHP ppoż.

Oferujemy Państwu przygotowanie lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Naszą dokumentację przygotowują zawsze osoby, które posiadają odpowiednie potwierdzone kwalifikacje, które wynikają z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Przygotowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z dwóch części- opisowej oraz przedstawiającej dokumentację graficzną. Ponadto opracowywana od podstaw lub aktualizowana przez nas dokumentacja zawsze spełnia wymagania prawne oraz jest źródłem wszystkich niezbędnych informacji dla danego przypadku- dla pracodawcy (zarządzającego/użytkownika), pracowników oraz gości.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowujemy indywidualnie, zwracając uwagę na jakość dokumentu.

Warto pamiętać, że posiadanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest obligatoryjne w wielu przypadkach i jej brak może doprowadzić do negatywnych konsekwencji prawnych, w przypadku kontroli organizowanej przez Straż Pożarną. Nadmienić również należy, że jest to dokument, który przydatny jest w trakcie zapewnienia odpowiednich warunków pracy biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pożarowe oraz odgrywa szczególną rolę w zakresie sposobów postępowania w przypadku podejmowania działań związanych z powstaniem pożaru lub innego zagrożenia (po zapoznaniu się wszystkich osób z jej treścią oraz przeprowadzeniu odpowiednich szkoleń).

Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie instrukcji wraz z przeprowadzeniem szkoleń przeciwpożarowych.

Informacje o usłudze


Koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla danego przypadku, biorąc pod uwagę przesłane plany oraz wyposażenie przeciwpożarowe zainstalowane w obiekcie budowlanym.

Przyjmujemy pliki *.pdf, *.dwg, *.jpg itp..Pozostałe informacje


Więcej nt. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowymi planami graficznymi:


Zobacz również inne nasze usługi: