bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Siemianowice Śląskie


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Ruda Śląska Pawłowski BHP ppoż.

Także dla firm z Rudy Śląskiej oferujemy opracowanie lub aktualizację dokumentu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcja ta jest podstawowym dokumentem dotyczącym wymagań ochrony przeciwpożarowej dla firm zlokalizowanych w większych budynkach (np.: hali magazynowej). Nadmienić należy, że także jest ona w wielu przypadkach wymagana prawem, a jej brak może doprowadzić do negatywnych skutków prawnych. Stąd, aby ułatwić Państwu wypełnienie tego obowiązku, zapraszamy do skorzystania z usługi, dzięki której nabędą Państwo prawidłowo wykonaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Dokument ten zawsze przygotowywany jest przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodnie z przepisami dot. ochrony przeciwpożarowej oraz doświadczenie. Oferowane przez nas instrukcje bezpieczeństwa pożarowego składają się z dwóch części- pierwszej opisowej oraz drugiej, która zawiera dokumentację graficzną. Obie części spełniają wymagania prawne w zakresie niezbędnych informacji wymaganych prawem.

Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie instrukcji wraz z przeprowadzeniem szkoleń przeciwpożarowych.

Informacje o usłudze


Koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla danego przypadku, biorąc pod uwagę przesłane plany oraz wyposażenie przeciwpożarowe zainstalowane w obiekcie budowlanym.

Przyjmujemy pliki *.pdf, *.dwg, *.jpg itp..Pozostałe informacje


Więcej nt. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowymi planami graficznymi:


Zobacz również inne nasze usługi: