bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Tarnowskie Góry


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Tarnowskie Góry Pawłowski BHP ppoż.

Firmom z Tarnowskich Gór oraz okolicznych miejscowości oferujemy usługę opracowania lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Pamiętać należy, że jest to jednej z najważniejszych firmowych dokumentów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (oczywiście z uwzględnieniem obowiązku posiadania tej instrukcji). W prawidłowo opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinny znaleźć się wszystkie niezbędne informacje, charakterystyczne dla danego obiektu budowlanego (z uwzględnieniem zainstalowanych urządzeń przeciwpożarowych). Ponadto dokument ten również powinien dookreślać w jaki sposób należy zapoznać pracowników z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

Nasza dokumentacja składa się z dwóch części- pierwszej „teoretycznej”, gdzie określone są wszelkie niezbędne wymagania dot. bezpieczeństwa pożarowego oraz drugiej, gdzie przedstawione są plany graficzne obiektu budowlanego oraz jego usytuowania. Biorąc to pod uwagę, nie ma możliwości, aby dokument ten nie był przygotowywany indywidualnie dla danego przypadku, z zachowaniem odpowiedniej jego jakości.

Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie instrukcji wraz z przeprowadzeniem szkoleń przeciwpożarowych.

Informacje o usłudze


Koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla danego przypadku, biorąc pod uwagę przesłane plany oraz wyposażenie przeciwpożarowe zainstalowane w obiekcie budowlanym.

Przyjmujemy pliki *.pdf, *.dwg, *.jpg itp..Pozostałe informacje


Więcej nt. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowymi planami graficznymi:


Zobacz również inne nasze usługi: