bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Zabrze


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Ruda Śląska Pawłowski BHP ppoż.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usługi aktualizacji lub opracowania od podstaw instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Oferowana przez nas usługa realizowana jest przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie. Usługa opracowania lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego realizowana jest w każdym przypadku indywidualnie, co gwarantuje odpowiednią jakość dokumentu oraz jego adekwatność do danego przypadku.

Wszystkie nasze instrukcje składają się z części opisowej oraz zawierającej plany graficzne- spełniając jednocześnie wymagania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto warto pamiętać, że dokument ten jest niezbędny w wielu przypadkach i reguluje on działania podejmowane przed wystąpieniem pożaru lub innego zagrożenia oraz w przypadku, kiedy to zagrożenie wystąpi. Warto również pamiętać, że z informacji, które opisane zostały w treści dokumentu korzysta również Straż Pożarna podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie instrukcji wraz z przeprowadzeniem szkoleń przeciwpożarowych.

Informacje o usłudze


Koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla danego przypadku, biorąc pod uwagę przesłane plany oraz wyposażenie przeciwpożarowe zainstalowane w obiekcie budowlanym.

Przyjmujemy pliki *.pdf, *.dwg, *.jpg itp..Pozostałe informacje


Więcej nt. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowymi planami graficznymi:


Zobacz również inne nasze usługi: