bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Opracowanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Katowice


instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Katowice Pawłowski BHP ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest jednym z ważniejszym dokumentów z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych, w których znajdują się firmy. Stąd ważne jest, aby jej opracowanie zlecić podmiotom, które wiedzą jak ją wykonać.

W dokumencie tym oprócz opisania warunków dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla danego obiektu, wskazuje się również na niezbędne działania, które należy podejmować w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz co równie ważne, określa się sposoby postępowania w przypadku wystąpienia pożaru oraz innych zagrożeń.

Ponadto dokument ten w przypadku naszej firmy opracowywany lub aktualizowany jest indywidualnie dla każdego przypadku, co gwarantuje jego wysoką jakość oraz trafność, gdyż wszelkie opisane w nim informacje są zgodne z wymaganiami prawnymi oraz stosowanej normy.

Ponadto prócz treści, do każdej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dołączamy dokumentację graficzną, którą również przygotowujemy wykorzystując profesjonalne oprogramowanie- plany dla wnętrza obiektu budowlanego oraz teren przyległy.

Zakres zadań do wykonania obejmuje:

  • oględziny obiektu budowlanego i terenu,
  • opracowanie dokumentu,
  • ponowne oględziny obiektu i terenu (w celu skorygowania ewentualnych błędów),
  • przekazanie opracowanej dokumentacji,
  • na życzenie klienta wdrożenie instrukcji wraz z przeprowadzeniem szkoleń przeciwpożarowych.

Informacje o usłudze


Cena usługi ustalana jest indywidualnie na podstawie przesłanych informacji o wyposażeniu przeciwpożarowym stosowanym w obiekcie budowlanym oraz planach przedstawiających wnętrze obiektu budowlanego (pliki *.pdf, *.dwg, *.jpg itp.).Pozostałe informacje


Więcej nt. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego można przeczytać tutaj. Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowymi planami graficznymi:


Zobacz również inne nasze usługi: